Potrebujete poradiť?: +420 603 161 692

MenuMenu

Zásady práce s osobnými údajmi pre užívateľov internetového e-shopu www.printia.cz/sk/.
E-shop www.printia.cz, Petr Franěk, IČO: 68139420, s miestom podnikania Na Popelce 3182 / 10b, 150 00, Praha 5 - Smíchov (ďalej len "správca") Vás jasne a otvorene informuje, ako spracováva Vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (označovaných tiež skratkou GDPR ).

1. Všeobecné ustanovenia
Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom. Je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim a udržať si tak vašu dôveru v nami poskytované služby. Už od začiatku chránime údaje Vás - našich užívateľov - čo najlepšie dokážeme. Citlivé dáta (ako napríklad prihlasovacie heslo) sú šifrované, kontaktné údaje využívame prioritne k riadnemu vybavenie vašej objednávky a tam, kde nám to ukladá zákon. Účelom tohto dokumentu je informovať Vás o rozsahu a spôsobe ukladania Vašich osobných údajov, Vašich právach a o spôsobe, akým môžete svoje práva uplatňovať.

2. Spravované osobné údaje
Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte, alebo sa na nás obrátite s otázkami o poskytovaní našich služieb. Tieto osobné údaje od Vás získavame na základe vyplnenia formulárov na webovej stránke, pri osobnej návšteve, alebo počas e-mailovej a telefonickej komunikácie. Na www.printia.eu ukladáme a spravujeme osobné údaje našich užívateľov.
Účel a spôsob spracovania osobných údajov. Vaše údaje potrebujeme na tento účel: Vybavenie Vašej objednávky, doručenie tovaru, vybavenie vrátenia nepersonifikovaného tovaru alebo vybavenia reklamácie, kontaktovanie za účelom doručenia Vami objednaného tovaru.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať najmä pre vyššie uvedené účely po nevyhnutnú dobu, a to: pri nákupe tovaru a služieb na obdobie dvoch rokov; lehota začne plynúť odo dňa, keď uskutočníte objednávku, v iných prípadoch po zákonom stanovenú dobu (napr. podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov po dobu min. 10 rokov). Potom budú vaše osobné údaje zmazané.
Pri používaní našich internetových stránok sú ukladané osobné údaje prostredníctvom cookies (súbor s dátami je uložený vo Vašom počítači; ukladá sa napríklad text objednávky, aby bolo možné objednávku dokončiť).

4. Zabezpečujeme ochranu Vašich údajov
Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. Údaje, ktoré sme od Vás zhromaždili, sú uložené iba na území Európskej únie.

5. Je na Vás, koľko s nami zdieľate
Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme prostredníctvom služby Google Analytics, aké funkcie sú najčastejšie využívané. Avšak, ak sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim alebo zmazať súbory cookies.

6. Uplatnenie vášho práva svoje osobné údaje zmazať alebo upraviť
Máte právo bezplatne raz ročne požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Ak sú tieto údaje Vami uznané ako nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme ich opravili alebo odstránili. Vaše údaje môžeme odstrániť iba v tom prípade, keď nám v tom nebráni zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iného opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR) alebo vymazanie (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovanie (čl. 18 GDPR), a namietať proti spracovaniu (čl. 21 GDPR). V prípade uplatnenia uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu Petr Franěk, Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5. Ak si prajete uplatniť nižšie uvedené práva a / alebo získať príslušné informácie, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu printia@printia.cz . Ak budete svoje práva uplatňovať, môžeme Vás požiadať o poskytnutie jednoznačných identifikačných informácií, ktorá poslúži na overenie oprávnenosti vašej požiadavky. Odpovieme Vám do 1 mesiaca po obdržaní vašej žiadosti, pričom si však vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť podľa technickej a časovej náročnosti vašej požiadavky.

Vymazanie Vašich osobných údajov

Kedykoľvek nás môžete požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Ak nás oslovíte s takouto žiadosťou, zmažeme bez zbytočného odkladu všetky vaše osobné údaje, ktoré máme, ak však Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre plnenie zmluvných a zákonných povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov.

Zrušenie účtu nakupujúceho

Pokiaľ nakupujúci vykonal objednávku, jeho podstatnej zákonom stanovené údaje týkajúce sa objednávky sme povinní uchovávať po dobu minimálne 10 rokov od zrušenia účtu. Pokiaľ nakupujúci nevykonal žiadnu objednávku jeho dáta môžu byť na jeho žiadosť zmazaná s výnimkou tých údajov, ktoré sa týkajú účelov zaistenie bezpečnosti prevádzky systému a siete (IP adresa).

Oprava Vašich osobných údajov

Máte právo na opravu svojich osobných údajov. Ak máte na oprave údajov záujem (napríklad údaje uvedené na faktúre), potom nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontaktného e-mailu printia@printia.cz.

Odvolanie platnosti súhlasu

Udelený súhlas na spracovanie niektorých osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodov. Berte prosím na vedomie, že odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť akéhokoľvek spracovania vykonávaného na základe predtým udeleného súhlasu a nemožno tento súhlas odvolať tam, kde uchovávanie dát ustanovuje právny predpis.

Vaše ďalšie práva

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte, okrem vyššie menovaných, tiež právo požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov a vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom.

7. Spolupracujeme s poskytovateľmi služieb, ktorým sami môžeme dôverovať
Printia.cz je internetový e-shop, ktorý nemôže existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom: Zasilkovna.cz a Slovenská Pošta, š.p., IČO: 47114983., DIČ: CZ47114983. Politických väzňov 909/4, Praha 1, 225 99. Spisovná značka A7565 vedená na Mestskom súde v Prahe. Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti nevyužívame. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

8. Zabezpečenie dát
Vaše dáta ukladáme výhradne na dedikovaných serveroch v datacentre spoločností WEDOS a Savana, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu v súlade s pravidlami GDPR o Spracovanie osobných údajov. Pri prenose dát a súborov používame zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržiavame potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečného uloženia týchto dát.

9. Záverečné ustanovenia
Zabezpečené služby pomáhajú zachovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Vďaka nášmu úsiliu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, Vám môžeme ponúknuť naozaj bezpečné digitálne služby.

Dokument v tejto verzii bol vytvorený dňa 4.2.2020 a týmto dňom nadobúda platnosť a účinnosť.