Rychlé dotazy: +420 603 161 692

MenuMenu

Zásady práce s osobními údaji pro uživatele internetového e-shopu www.printia.eu.
E-shop www.printia.eu, Petr Franěk, IČ: 68139420, s místem podnikání Na Popelce 3182/10b, 150 00, Praha 5 - Smíchov (dále jen „správce“) Vás jasně a otevřeně informuje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (označované též zkratkou GDPR).

1. Obecná ustanovení

Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem. Je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim a udržet si tak vaši důvěru v námi poskytované služby. Již od počátku chráníme údaje Vás - našich uživatelů - co nejlépe dovedeme. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována, kontaktní údaje využíváme prioritně k řádnému vyřízení vaší objednávky a tam, kde nám to ukládá zákon. Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o rozsahu a způsobu ukládání Vašich osobních údajů, Vašich právech a o způsobu, jakým můžete svá práva uplatňovat.

2. Spravované osobní údaje

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například když si něco objednáte, nebo se na nás obrátíte s dotazy týkajícími se poskytování našich služeb. Tyto osobní údaje od Vás získáváme na základě vyplnění formulářů na webové stránce, při osobní návštěvě, nebo během e-mailové a telefonické komunikace. Na www.printia.eu ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů.
Účel a způsob zpracování osobních údajů. Vaše údaje potřebujeme za tímto účelem: Vyřízení Vaší objednávky, doručení zboží, vyřízení navrácení nepersonifikovaného zboží nebo vyřízení reklamace, kontaktování za účelem doručení Vámi objednaného zboží.
Vaše osobní údaje budeme uchovávat zejména pro výše uvedené účely po nezbytnou dobu, a to: u nákupu zboží a služeb na dobu dvou let; lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečníte objednávku, v jiných případech po zákonem stanovenou dobu (např. podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších přepisů po dobu min. 10let). Poté budou vaše osobní údaje smazány.
Při používání našich internetových stránek jsou ukládány osobní údaje prostřednictvím cookies (soubor s daty je uložen ve Vašem počítači; ukládá se například text objednávky, aby bylo možné objednávku dokončit).

4. Zabezpečujeme ochranu Vašich údajů

Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu Vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Údaje, které jsme od Vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

5. Je na Vás, kolik s námi sdílíte

Abychom Vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme prostřednictvím služby Google Analytics, jaké funkce jsou nejčastěji využívány. Nicméně, pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo smazat soubory cookies.

6. Uplatnění vašeho práva své osobní údaje smazat nebo upravit

Máte právo bezplatně jednou za rok požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje Vámi shledány jako nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom je opravili nebo odstranili. Vaše údaje můžeme odstranit pouze v tom případě, kdy nám v tom nebrání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo vymazání (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu Petr Franěk, Na Popelce 10b, 150 00 Praha 5. Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu printia@printia.cz. Pokud budete svá práva uplatňovat, můžeme Vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme Vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

Vymazání Vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání Vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů.

Zrušení účtu nakupujícího

Pokud nakupující provedl objednávku, jeho podstatné zákonem stanovené údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu. Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava Vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Máte-li na opravě údajů zájem (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktního e-mailu printia@printia.cz.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu a nelze tento souhlas odvolat tam, kde uchovávání dat stanoví právní předpis.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vyžádat si u nás přístup k těmto údajům.

7. Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kterým sami můžeme důvěřovat

Printia.eu je internetový e-shop, který nemůže existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům: Česká Pošta, s.p., IČ: 47114983., DIČ: CZ47114983. Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99. Spisovná značka A7565 vedená u Městského soudu v Praze. Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

8. Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na dedikovaných serverech v datacentru společností Wedos a Savana, se kterými máme uzavřenou smlouvu v souladu s pravidly GDPR o Zpracování osobních údajů. Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

9. Závěrečná ustanovení

Zabezpečené služby pomáhají zachovat osobní údaje v bezpečí před kybernetickými útoky a zvědavými lidmi. Díky našemu úsilí věnovat se kybernetické bezpečnosti, Vám můžeme nabídnout opravdu bezpečné digitální služby.

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 4.2.2020 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.