nákupní koš 

Dodání podkladů k tisku

Větší soubory zasílejte nejlépe pomocí služby Úschovna. Máte díky tomu jistotu, že obdržíme vše co z počítače úspěšně odešlete.

 

Formáty podkladů k tisku

Soubory dodávejte ve formátu pdf, cdr (do verze CE, 17). Veškeré texty nejprve převeďte na křvky.
Rastrové obrázky je možné dodat v jpg, psd nebo png. Rozlišení 300 dpi.

 

Písma

Písma musí být převedená na křivky. Neumožňuje-li váš software převod na křivky, potom chcete-li zachovat stejná písma, je nutné přiložit je rovněž (ttf nebo otf).
Zasíláte-li pouze podklady k sazbě, tedy nemáte-li tisková data, není nutné nic na křivky převádět. Texty zkopírujeme do grafického programu a písma vybereme z naší široké nabídky.

 

Barevnost

Barevnost může být RGB i CMYK (spíše preferujeme RGB).
ICC profil nebude použit.

 

Archování

Dodávejte prosím podklady bez vyřazování, bez ořezových značek, pouze v jednom provedení. Ořezové značky vkládejte jen v případě tisku do okraje výsledného formátu, tzn. „na spadávku“.

 

Možnost vytvoření tiskových dat

Nemáte-li možnost připravit podklady k tisku, vytvoříme vše za vás. V tomto případě dodejte texty ve formátu txt, odt nebo docx; obrázky a fotografie ve formátu jpg; vektory ve formátech cdr, ai, eps nebo pdf.

 

Zkušební tisk

Je možné nechat vyhotovit zkušební výtisk.