Rychlé dotazy: +420 603 161 692

MenuMenu

Svatební tradice a zvyky

Svatby jsou tu s námi už od nepaměti a v průběhu času vzniklo mnoho svatebních tradic a zvyků. Některé jsou známé, jiné méně známé, tak se na ně pojďme podívat blíž.

Tradice a zvyky nezačínají až svatbou jako takovou. Krásným zvykem předcházejícím svatbě je zasnoubení – žádost o ruku spojená s navlečením zásnubního prstenu snoubence. V průběhu svatebního dne pak můžeme uplatnit celou škálu svatebních zvyků. Únos nevěsty, házení kyticí nebo nasazení chomoutu zná nejspíš každý. Pojďme se však podívat i na další zvyky, které provází svatební den.

Než začne svatba samotná, nevěsta se ženichem musí být na tento den řádně vybavení a zajistit organizaci svatby.

 

Svatební oznámení

První předzvěstí svatby je tradice rozesílání či roznášení svatebních oznámení. V menších městech a zejména na vesnici je tradicí roznášet svatební oznámení osobně a přidat k němu košíček či krabičku svatebních koláčků nebo jiného drobného svatebního cukroví. Zatímco dříve svatbu oznamoval ženich spolu s mládenci, dnes se tohoto úkolu ujímají snoubenci společně, přípdně s pomocí někoho z rodiny.

 

Rozlučka se svobodou

Zatímco dříve probíhalo poněkud poklidně v domě ženicha a nevěsty, dnes jsou obvyklé bujaré oslavy každého z páru zvlášť formou dámské a pánské jízdy.

 

 

Zvyky týkající se oblečení

 

Svatební šaty

Po obdržení zásnubního prstenu obvykle nevěsta začíná řešit jako první věc svatební šaty. Jelikož jsou „šperkem“ nevěstina svatebního vzhledu, většina si na jejich výběru dává velmi záležet. Podle tradice by šaty měly být bílé, protože bílá barva je symbolem čistoty a nevinnosti. V dnešní době už se na této tradici zcela nelpí a bílou barvu doplnila i krémová nebo slonová kost, kterou si vybírají zpravidla světlejší typy nevěst, kterým ostře bílá tolik nesluší. Odvážnější nevěsty, kterých je však spíše poskrovnu se nebojí i jiných barev.

Platí, že nevěsta by si svatební šaty neměla šít sama, jelikož je s tím spojená pověra, že si tím prý zašívá cestu ke štěstí. V den svatby se v dřívější době šaty došívaly, ozdobovaly, mnohdy i proto, že nevěsta byla těhotná, a bylo je třeba na poslední chvíli upravit. Dnes, kdy si nevěsty ve velkém půjčují šaty ve svatebních salonech, které ve svých smlouvách vyžadují, aby nevěsty do šatů nijak nezasahovaly, se již tento zvyk neuplatňuje.

Další tradicí je, že ženich by neměl nevěstu spatřit ve svatebních šatech dříve než při obřadu, jinak to prý přináší smůlu.

 

Svatební závoj

Historie nošení svatebního závoje je velmi stará. Původně závoj sloužil podle tradice k odehnání zlých duchů, kteří nemohou do nevěsty ústy nebo nosem vstoupit. Dnes je vnímán spíše jako módní doplněk, případně jako prostředek překvapení nevěstina vzhledu.

 

Kravatu ne motýlka

Ženich by měl ve svatební den obléci kravatu, jelikož pokud by si vzal motýlka, mohl by nevěstě uletět na zálety. Tento svatební zvyk je v dnešní době často porušován. Jaký vliv to má na vysokou rozvodovost, těžko soudit :-)

 

Svatební podvazek

Podvazek má z hlediska tradic hned více využití. Jednak spolu s tradicí mít na sobě ve svatební den něco modrého je vhodnou věcí právě pro tento účel. Jelikož pod šaty není vidět, může být modrá barva splněna, aniž by rušila jinou barvu svatby či barvu nevěstina modelu a doplňků.

Dále lze podvazek dražit. Tradice dražení podvazku se účastní nezadaní mládenci. Kdo podvazek vydraží, brzy se ožení. Podvazek zde funguje jako protipól házení svatební kytice svobodným dívkám – která ji chytí, do roka se provdá.

 

Svatební zvyky ve svatební den

 

Svatební kolona

Je svatební zvyklostí, že na obřad přijíždí ženich jako první, zatímco nevěsta až jako poslední. Svatební kolona obvykle hlasitě troubí, aby na sebe upozornila. Dříve než byly automobily se práskalo bičem a řehtali koně, aby se odehnali zlí duchové. Dnes je to spíše o upoutání pozornosti.

 

Svatební kytice

Svatební kytici by nevěsta měla vidět až ve svatební den, když ji ženich donese.

 

 

Svatební vývazky

Vývazky slouží pro označení svatebních hostů, kteří je obdrží, když přijedou na svatbu. Nejběžnější jsou vývazky z myrty s bílou stužkou. V současnosti je moderní mít vývazky ne zcela tradiční, ale hlavně ladící ke stylu a barvám svatby. Není proto výjimkou mít vývazky z juty a krajky nebo třeba formou potištěné placky/odznáčku se jmény novomanželů a datem svatby.

 

Plamen svíčky

Je-li při obřadu zapálená svíčka, její intenzita a barva naznačuje průběh manželství. Klidný plamen znamená klidné manželství, zatímco neposedný plamínek spíše bouřlivé manželství.

 

Snubní prsteny

Výměna snubních prstenů symbolizuje zpečetění svazku manželského, kdy si novomanželé slibují, že jsou si vyvolení a že spolu stráví zbytek života.

 

Družičky a družbové

Družičky a v mužském podání družbové jsou neprovdané dívky (jak dětské, tak dospělé družičky) a hoši (zpravidla v dětském věku). Družičky mají mít bílé šaty jako nevěsta, aby ochránily nevěstu tím, že zlí duchové tak nerozpoznají, která z děvčat je nevěsta.

 

Něco nového, starého, půjčeného, darovaného a modrého

Tento výčet by nevěsta měla mít pro štěstí na sobě ve svatební den. Zatímco nová věc by měla být vzpomínkovým předmětem na svatbu a vstup do nového života, stará věc slouží pro rozloučení se starým životem před vstupem do jeho nové etapy. Něco půjčeného má přinést do manželství štěstí, mohou to být šaty, boty, bižuterie apod.. Něco modrého pak symbolizuje čistotu a věrnost. Darovaná věc je pak upomínkovým předmětem na svatbu.

 

 

Tradiční svatební „hry“ a zvyklosti

 

Výkupné

Svobodní přátelé nevěsty a ženicha zahradí cestu na obřad všelijakými překážkami nebo dají ženichovi žertovný úkol. Teprve až ženich zaplatí za něvěstu výkupné nebo úkol splní, tyto překážky jsou odstraněny a může dojít k obřadu.

 

Zatahování

Do cesty nevěstě a ženichovi se napne provaz na který se připevní různé předměty symbolizující mladistvé hříchy (vypitá lahev, okvětní lístky, oblečení, fotografie…). Ženich, aby mohl s nevěstou projít, musí vykoupit tyto mladistvé hříchy u jeho přátel.

 

Okvětní lístky poseté na cestě k oltáři

Cesta posetá okvětními lístky má novomanželům zajistit hojné potomstvo, protože tato lístky jsou symbolem plodnosti.

 

Házení rýže

Velmi oblíbená tradice, která má přinest do manželství hojnost zejména finanční a štěstí. Manželé odcházející uličkou z obřadu jsou přítomnými hosty zasypáváni rýží. Kromě rýže můžete použít i jiná semínka, případně bublifuky.

 

TIP PRO VÁS!

U bublifuků pozor, abyste vybrali ty, které nedělají na oblečení fleky.

Nedoporučuje se nahrazovat rýži umělými konfetami či jinými plastovými či papírovými kuličkami, jelikož tyto mohou být pro ptactvo a jiné volně žijící živočichy životu nebezpečné! Některá svatební místa výslovně jejich použití vylučují, tak se raději informujte na možnosti dopředu.

 

Vězeňská koule

Ženichovi kamarádi mu připevní k noze v oblasti kotníku kouli na zámek. Koule symbolizuje mladistvé hříchy, ze kterých se ženich musí vykoupit. Většinou se tak děje lahví vína nebo tvrdého alkoholu. Pokud ženich není schopen se vykoupit, nevěsta dostane pilku na železo…:-)

 

Nasazení chomoutu ženichovi

Tato vtipná symbolická tradice značí konec vybírání životní partnerky ženichem, respektive oddání se pouze novomanželce. Koňský chomout symbolizuje svázání manželství. Nevěsta pak vtipně získává bič, aby bylo jasné, kdo bude v manželství velet.

 

Únos nevěsty

Kdo by tento svatební zvyk neznal? Ženichovi kamarádi nevěstu v nestřežené chvíli odvedou a dopraví ji obvykle do blízkého restauračního zařízení. Ženich potom musí nevěstu najít a jako výkupné zaplatit kamarádům útratu v restauraci, kde je nevěsta ukrytá. Je vhodné o absolvování tohoto zvyku předem uvědomit někoho z přítomných na svatbě, případně svatební koordinátorku s detaily o únosu, aby nedošlo k tomu, že ženich nebude moci nevěstu najít a nabourá tím nevhodně svatební harmonogram.

 

Přípitek slivovicí nebo vodou

Nevěstě a ženichovi se nalijí do jedné skleničky voda a do druhé slivovice. Oba se napijí a čeká se na jejich reakci touto „zkouškou alkoholem“. Říká se, že alkohol si svého příznivce vždycky najde. Nastává vtipná situace, když ten, na koho vyšla voda se začne shánět po alkoholu s tvrzením, že nic neměl.

 

Vypouštění svatebních holubů

Holub s holubicí jsou celoživotní partneři, proto představují symbol věrnosti pro novomanžele. Ti je pak v rámci svatebních oslav vypustí. Netřeba se o ně bát, jsou trénovaní, aby spolu doletěli kam mají.

 

RADA PRO VÁS!

Tuto tradici můžete využít od dubna do listopadu, kdy je vhodné počasí na to, aby bylo vypouštění bezpečné. V zimě by se totiž holoubci mohli stát obětí dravců, kteří trpí v tomto období nedostatkem potravy.

 

Házení svatební kyticí

Tato tradice s prvkem překvapení symbolizuje předání svatební kytice další nastávající nevěstě. Nevěsta shromáždí neprovdané dívky a otočí se k nim zády. Uchopí svou svatební kytici a hodí ji za sebe tak, aby neviděla komu ji hází. Dívka, která kytici chytí, někdy lépe řečeno ukořistí, se podle pověry do roka vdá.

 

TIP PRO VÁS!

Nechcete přijít o svou kytici? Nechte si uvázat ještě jednu „házecí“, která nemusí být tak honosná jako ta svatební a tu pak použijte namísto té pravé.

 

Vybírání peněz do střevíčku nevěsty

Do střevíčku lze vybírat buď „platbu“ za tanec s nevěstou nebo nechat střevíček kolovat mezi svatebními hosty, přičemž každý dle svého uvážení do střevíčku přidá peníze. Můžete i někoho pověřit, aby se střevíčkem hosty obešel.

 

 

 

Zvyky týkající se hostiny

 

Pečení svatebních koláčků

Koláčky by nevěsta nikdy neměla péct sama, jelikož by podle pověry měla v takovém případě v manželství nouzi.

 

Rozbití talíře

Tento velmi oblíbený zvyk se provádí při příchodu svatebčanů na místo svatební hostiny. Obvykle před nebo při vstupu na hostinu se všem podá přípitek a pak obsluha „nechtěně“ upustí talíř, který se rozbije. Úkolem nevěsty a ženicha je nepořádek uklidit. Podle toho, kdo se chopí úklidu, bude tuto činnost vykonávat i v manželství. Současně střepy znamenají štěstí a spolupráce při jejich uklízení ukazuje na budoucí spolupráci v manželství. Pár střepů si mohou novomanželé schovat pro štěstí.

 

TIP PRO VÁS!

Opatřete si pro tento zvyk originální smetáček s lopatkou ozdobený do barev svatby s Vašimi jmény. Doma jednoduše vyrobíte formou potištěné samolepky a dozdobíte stuhou či krajkou.

 

Svatební přípitek

Je tradicí, že svatební přípitek by měl pronést otec nevěsty. Zastoupit ho však může některý ze svědků.

 

TIP PRO VÁS!

Nechte proslov na svědkovi. Jako Váš blízký kamarád může vnést vtipnou formou do proslovu společné zážitky a prozradit o Vás zajímavosti, které v dobrém smyslu pobaví Vaše svatební hosty.

 

Svatební polévka

Svatebním zvykem, který nesmí na žádné svatbě chybět je tradiční pojídání svatební polévky novomanžely. Kromě toho, že se u jídla musí novomanželé vzájemně krmit, jako bonus dostanou děravou lžíci, aby prokázali schopnost spolupráce a překonávání problémů do budoucího manželství. Manželé u této příležitosti dostanou od obsluhy velký bryndák, který je ochrání před případnou nehodou.

 

TIP PRO VÁS!

Kupte si nebo vyrobte originální bryndák pro dva s Vašimi jmény a datem svatby, který si můžete schovat na památku a použít ho třeba jednou při opakování manželského slibu!

 

Krájení svatebního dortu

Tuto oblíbenou tradici je možné vidět na každé svatbě. Symbolizuje vzájemné dělení v manželství a společnou pomoc.

První zakrojení do svatebního dortu patří nevěstě a ženichovi. Kdo má na noži ruku nahoře, ten bude mít v manželství navrch. Nevěsta ukrojí první kousek pro ženicha a ženich pro nevěstu. Po tomto zakrojení obvykle další porcování dortu přebírá obsluha z místa konání svatební hostiny. Další porce by měli směřovat k mamince ženicha a nevěsty, potom tatínkovi ženicha a pak nevěsty a dále svědkům. Další pořadí již není zvyklostmi určeno.